Doneret i

Har hjertesvigtspatienter med overvægt gavn af vægttab?

Behandlingen af overvægtige hjertesvigtspatienter har længe været uklar. I lang tid herskede et overvægtsparadoks, hvor data fra registre tydede på, at overvægt kunne være gavnligt hos patienter med hjertesvigt. Det er nu tilbagevist, men det er stadigvæk uklart, om overvægtige patienter vil have gavn af et vægttab, og om det kan gennemføres uden alvorlige komplikationer og risici. Med dette projekt vil vi belyse disse forhold, og vi forventer, at det vil danne grundlaget for den fremtidige behandling af overvægtige hjertesvigtspatienter.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig