Doneret i

Overvægt og mistrivsel hænger uløseligt sammen - også blandt børn og unge.

Projektet undersøger effekten af protein på børns sundhed og trivsel og forventer at kunne bidrage med ny viden og evidens.

Viden og evidens, som vil kunne optimere og validere Julemærkehjemmets indsats samt få betydning for udformning af fremtidige nationale og internationale kliniske retningslinjer inden for området overvægt og svær overvægt hos børn og unge.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig