Doneret i

Det danske COVID-19 genetiske konsortium - en tværfaglig national forskningsplatform

Hvordan kan det være, at især ældre og mænd er i særlig risiko for at få og blive svært syge af Covid-19, mens andre smittede slet ingen symptomer har?

Den alvorlige corona-virus, SARS-CoV-2, er forbundet med mere end seks millioner dødsfald på verdensplan og udgør en alvorlig international sundhedskrise. Alligevel er det gådefuldt for læger og forskere, at virussen opfører sig så fuldstændig forskelligt fra person til person.

Siden COVID-19-pandemiens begyndelse har det vist sig yderst bemærkelsesværdigt, at nogle oplever et helt symptomfrit smitteforløb, mens andre bliver alvorligt syge med organsvigt og lange komplicerede efterforløb. Opgørelser viser, at især ældre og mænd oftest bliver indlagt eller dør af corona-virussen, mens kvinder oftest bliver ramt af lange forløb med senfølger som f.eks. træthed og svært ved at huske eller koncentrere sig.

Dette projekt er et tværfagligt samarbejde med deltagelse af internationalt anerkendte forskere fra danske universitetshospitaler, Københavns Universitet og Statens Serum Institut. Projektet vil undersøge, hvad der ligger til grund for de meget forskellige sygdomsforløb, smittede med SARS-CoV-2 oplever.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Undersøgelsen baserer sig blandt andet på indsamlede blodprøver fra 5000 danskere smittet med SARS-CoV-2, hvor undersøgelse af arvemassen kombineres med informationer fra spørgeskemaer og sundhedsdatabaser om symptomer, indlæggelsesforløb, behandling og livsstil. Alle informationerne skal hjælpe til at svare på geners betydning for de forskellige sygdomsforløb, og håbet er at finde svar, der kan føre til målrettet behandling og forebyggende tiltag for specifikke patientgrupper. Desuden vil de genetiske undersøgelser give mulighed for, at forskerne kan estimere antallet af danskere, som er i særlig risiko. På den måde vil projektets resultater give en vigtig viden både for den almindelige dansker og for politikernes beslutningstagen i tilfælde af pandemier i fremtiden – både med nye SARS-CoV-2 udbrud eller med andre virus.

Studiet har indtil videre vist, at ca. en tredjedel af de smittede stadigvæk har symptomer mere end fire uger efter smitte. Studiet arbejder videre med at finde en forklaring i generne på dette og på forskellen mellem dem, der ikke kan mærke smitten, og på de alvorligt syge eller døde. Blandt andet undersøges betydningen af vævstyper samt forskellen på mænd og kvinder i forbindelse med smitte med SARS-CoV-2.