Doneret i

Brobygning til sunde idrætsfællesskaber

Med DGI Verdensholdet som et anerkendt hold af unge rollemodeller for sundhed, aktive fællesskaber og lige muligheder i front for projektet, ønsker DGI at sætte fokus på forbedret trivsel blandt unge og bygge bro mellem de unge og foreningslivets fællesskaber. Projektet tager udgangspunkt i inkluderende aktiviteter for 14-19årige som skal motivere de unge til blive en del af en forening og lyst til idræt.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig