Doneret i

Vigtige svar om smertebehandling efter ortopædkirurgi

Den smertestillende medicintype, Ibuprofen, bruges hyppigt til behandling af postoperative patienter, men lægerne er ikke sikre på, at det er uden risiko. Det er vigtigt, at bivirkningerne af Ibuprofen behandling hos ortopædkirurgiske patienter undersøges, så patienterne ikke udsættes for en smertedækning, der medfører mere skade end gavn.

Patienter, der har fået en operation, har efterfølgende et stort behov for effektiv smertelindring. Smertedækningen af patienterne sker ofte med Ibuprofen. Det er en type medicin, som hører til gruppen, non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID). Det er en væsentlig del af smertebehandlingen for de postoperative patienter. Desværre kan NSAID medføre en række alvorlige bivirkninger, som særligt er kendt ved længerevarende brug, men som ikke er undersøgt ved kortidsbrug, inklusiv hos ortopædkirurgiske patienter. På den måde er det uklart, hvilke fordele og ulemper behandlingen reelt har, og derfor er det svært for patienterne at give et fuldt informeret samtykke til behandlingen.

Projektet har til formål at undersøge, hvilke gavnlige og skadelige effekter der er ved at modtage en 7-dages ibuprofen behandling efter et større ortopædkirurgisk indgreb. Gennem et randomiseret og blindet placebo-kontrolleret lodtrækningsforsøg vil forskerne bag projektet undersøge 2 x 1.168 patienter ved at give den ene halvdel af patienterne den almindelige Ibuprofen behandling, mens en anden del af patienterne får placebobehandling. Alle patienter vil sikres fuld smertelindring ved anden smertestillende medicin. Projektet vil senere følge op på patienterne via direkte kontakt per telefon eller mail, samt via opslag i patientjournaler og centrale registre. På den måde forventer forskerne i projektet at kunne klarlægge de eventuelle fordele og ulemper, der vil være ved en 7-dages ibuprofen behandling hos kirurgiske patienter.  

Projektet håber på baggrund af undersøgelserne at kunne give svar på, hvorvidt det vil være fordelagtigt fortsat at anvende Ibuprofen som smertebehandling efter større ortopædkirurgiske operationer. Projektet er på den måde afgørende for, at de kirurgiske patienter kan få et godt og sikkert behandlingsforløb.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig

Foto: Professor Ole Mathiesen