Doneret i

Få hjertet med i behandlingen af slidgigt i knæ

Den nuværende behandling af knæartrose (slidgigt) tager ikke højde for diagnosens følgesygdomme, og det kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. Nærværende projekt vil forsøge at udarbejde en behandling til knæartrose, som tager højde for flere parametre hos patienterne end blot deres slidgigt.

Hvert år får flere end 10.000 danskere stillet diagnosen, knæartrose, hvilket gør diagnosen til den hyppigst forekommende type af gigt. Desværre er knæartrose en sygdom, der medfører funktionsnedsættelse, mange smerter og nedsat fysisk aktivitetsniveau. Som følge af funktionsnedsættelse og det lave fysiske aktivitetsniveau er patienterne i højere risiko for at udvikle hjertekarsygdomme.

Standardtræning tager ikke højde for øget risiko

Patienter med knæartrose anbefales træning til behandling af symptomer, men den nuværende standardtræning fokuserer primært på lokale mekaniske forhold omkring det syge knæ og tager ikke højde for patienternes øgede risiko for at udvikle og dø af hjertekarsygdomme.
Projektet vil udvikle og afprøve nye træningstiltag, der er målrettet hjertekarfunktionen, så patienterne med knæartrose både får færre symptomer fra knæene og lavere risiko for hjertekarsygdomme.

Patienter inddrages

Forskergruppen i projektet er sammensat af forskellige fagpersoner (fysioterapeuter, læger, fysiologer og biostatistikere), der alle har stor erfaring med ikke-medicinsk forskning inden for området. Forskerne vil gennemføre projektet med stor andel af patientinddragelse i udviklingsdelen, og det skal udmunde i et stort kontrolleret klinisk lodtrækningsforsøg.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig