Doneret i

Plasma ctDNA hos patienter med lokal pancreas cancer for at vurdere tilbagefald og forbedre prognose

Dette forskningsprojekt ønsker at forbedre overlevelsen af den alvorlige kræftsygdom, pancreas cancer.

Pancreas cancer (kræft i bugspytkirtlen) er en af de mest alvorlige kræftsygdomme. Kun 20 % af patienterne får påvist sygdommen i et så tidligt stadie, at de kan opereres. Bedre opfølgning efter operation kan forhåbentlig forbedre overlevelsen.  

 Ofte opdages kræft i bugspytkirtlen på et tidspunkt, hvor det er for sent at operere, og da det er den eneste mulighed for helbredelse, er prognosen for overlevelse tilsvarende lav. Desuden får op mod 80 % af de opererede patienter tilbagefald af deres kræftsygdom inden for få år. I dag behandles patienter med lokaliseret kræft i bugspytkirtlen ved først at blive opereret, og dernæst tilbydes de seks måneders forebyggende kemoterapi.  

Dette projekt vil forsøge at forbedre overlevelsen for patienter, der opereres for kræft i bugspytkirtlen. Forskerteamet består af læger og sygeplejersker fra kræft-, mave-tarm kirurgiske-, patologi-, radiologiske- og klinisk biokemiske afdelinger samt molekylærbiologer, bioinformatikere og sundhedsøkonomer, som sammen vil undersøge nye muligheder for at vende overlevelsesprognosen for patienter, der er blevet opereret for kræft i bugspytkirtlen. Det vil de gøre ved at foretage genetiske undersøgelser af tumor og bestemmelse af ctDNA (cirkulerende tumor DNA) og eccDNA (cirkulært DNA) i plasma. Det forventes, at undersøgelserne bl.a. vil kunne give indblik i, hvorvidt bestemmelse af ctDNA kan forudsige tilbagefald af sygdommen på et tidligt tidspunkt og give hurtig behandling for restsygdommen.  

Projektet forventer, at resultaterne er i overensstemmelse med forskernes hypoteser, og at projektet på den baggrund vil betyde et paradigmeskifte i de præoperative undersøgelser og det postoperative kontrolforløb af patienter, der er opereret for kræft i bugspytkirtlen. På sigt håber forskerteamet, at resultaterne vil bidrage med en bedre overlevelse for patienter med kræft i bugspytkirtlen.     

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig