Doneret i

Bedre behandling af symptomer efter hjernerystelse

Hvordan ser hverdagen ud på den anden side af en hjernerystelse? 

De fleste mennesker oplever selv at komme sig spontant over en hjernerystelse, men vi mangler svar på og viden om, hvordan vi kan hjælpe dem som oplever vedvarende symptomer. 

Den mest almindelige hovedskade i Danmark er hjernerystelse. Hvert år er der formentlig ca. 25.000 danskere med en hjernerystelse.  
Heldigvis kommer de fleste sig over en hjernerystelse, men nyere studier viser alligevel, at omkring 40% af de mennesker, der rammes af en hjernerystelse, oplever følgevirkninger et år efter.

Følgevirkningerne kan blandt andet være kronisk hovedpine, kognitive udfordringer, svimmelhed, søvnløshed og træthed. Symptomerne kan yderligere lede til stress, angst og depression og på den måde forringes livskvaliteten ikke kun hos den ramte, men også vedkommendes nærmeste. Desuden kan hjernerystelsen og efterfølgende følgevirkninger være skyld i, at den ramte oplever udfordringer i forbindelse med arbejde, og det har naturligvis også en række negative konsekvenser rent samfundsøkonomisk. 

På grund af de mange negative følgevirkninger, er der stærkt brug for, at vi bliver bedre til at hjælpe borgere, der rammes af en hjernerystelse.   

Forskerne på dette studie arbejder netop på at skabe bedre behandling af borgere, der oplever eftervirkninger af hjernerystelser. Det gør i et interventionsprogram, der hedder GAIN – Get Going After Concussion 2.0, som de skal undersøge og afprøve effekten af. Forskerne vil gennemføre og teste programmet i et samarbejde med kommuner i Region Midtjylland, og de vil evaluere på borgernes symptomer, deltagelse i daglige aktiviteter og livskvalitet, sygemeldinger samt arbejds- og uddannelsestilknytning. Borgerne, der deltager, skal følges i op til tre år efter hjernerystelsen.  
Projektet har derudover som mål at sikre, at interventionsprogrammet GAIN 2.0 kan implementeres i kommunerne, og at programmet kan videreføres efter projektets afslutning.   
 
Resultater: Projektet er kommet godt fra start, og der blev i foråret 2021 etableret et hjernerystelsesambulatorie. Der er allerede nu fundet mere end 200 borgere, som opfylder kriterierne for at deltage i projektet. Målet var, at 180 borgere skal indgå i projektet, men den store opmærksomhed på projektet gør, at flere borgere vil deltage.  

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig