Doneret i

Flere brystkræftpatienter kan tilbydes optimal behandling med forbedret overlevelse og øget livskvalitet

Et ny forskningsprojekt ønsker at udvikle en metode, der kan forbedre mulighederne og træfsikkerheden ved behandling af den aggressive brystkræft, HER2. Projektet ønsker især at forbedre mulighederne for overlevelse og desuden øge livskvaliteten for brystkræftpatienter.

Hvis man som brystkræftpatient har et stort antal af HER2-receptorer (HER2 er et protein) på celleoverfladen, benævnes diagnosen: HER2-positiv brystkræft. Det store antal HER2-receptorer forårsager, at cellerne overstimuleres og deler sig ukontrolleret. Patienter med denne type brystkræft behandles i dag med det effektive medikament, Trastuzumab.

Desværre er det udfordrende at undersøge, hvilke patienter der vil have gavn af netop denne behandling. På nuværende tidspunkt kræver det en biopsiprøve, men det er der flere svære udfordringer ved; bl.a. er prøven ikke altid repræsentativ for hele kræftsvulsten eller for eventuelle metastaser.

Indeværende projekt vil forsøge at udvikle en ny og forbedret teknologi i form af sporstoffer til HER2-PET-scanninger, der effektivt kan påvise, om HER2 er udtrykt kræftvæv og på den måde opnå større træfsikkerhed end med den nuværende metode med biopsi. De involverede fagpersoner vil afprøve metoden klinisk, og det forventes, at metoden kan erstatte den eksisterende måde med bestemmelse af HER2 i biopsier. Udviklingen af HER2-PET vil medføre mere præcis diagnostik, og det vil i højere grad gøre det muligt at målrette den medicinske behandling af hver enkelt patient. Desuden forventer projektet, at metoden vil medføre, at flere brystkræftpatienter kan tilbydes optimal behandling med forbedret overlevelse og øget livskvalitet.

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig