Doneret i

Kan forebyggende behandling med antibiotika nedsætte episoder med bakterier i blodet?

Patienter med udsættende nyrefunktion behandles med dialyse, oftest i form af hæmodialyse. Desværre er behandlingen medvirkende til en alarmerende høj risiko for at udvikle blodforgiftning og andre alvorlige infektioner. Risikoen for at dø af blodforgiftning er øget mere end 100 gange hos hæmodialyse patienter i forhold til den generelle befolkning.

Lægevidenskaben har ikke tidligere undersøgt effekten af forebyggende antibiotika-behandling hos patienter med nyresvigt, men dette projekt vil nu belyse, om antibiotika kan reducere den øgede risiko for infektioner og blodforgiftning hos nyrepatienterne.  

 Dialyse er en behandlingsform til patienter med svært nyresvigt. Dialysebehandlingen bruges til at fjerne affaldsstoffer fra kroppen, mens salt- og væskebalance reguleres. Desværre kan behandlingen være forbundet med komplikationer. Nyrepatienter, der modtager hæmodialyse, er i meget høj risiko for at udvikle alvorlige følgesygdomme som blodforgiftning.  

Dette projekt vil undersøge, om det er muligt at forebygge blodforgiftning og andre alvorlige infektioner hos nyrepatienter i hæmodialyse. Desuden vil projektet undersøge, om hæmodialyse-patienterne selv er bærere af de sygdomsfremkaldende bakterier.  

Undersøgelsen foregår på en række danske hospitaler i samarbejde med Statens Serum Institut. Projektgruppen bestående af erfarne nefrologer (dvs. læger med speciale i dialysebehandling), mikrobiologer og kardiologer med særlig indsigt i infektionssygdomme. Projektet er designet som en randomiseret og blindet undersøgelse.  

Resultaterne af undersøgelsen vil bidrage med ny viden om, hvorvidt alvorlige infektioner med blodforgiftning hos dialysepatienter kan reduceres ved at give forebyggende behandling med antibiotika. Hvis det er tilfældet, kan patienternes livskvalitet øges betydeligt, da det vil betyde mindre sygdom, færre indlæggelser og nedsat dødelighed blandt patienter med svært nyresvigt. Desuden vil det have en stor samfundsmæssig effekt, hvis antibiotikabehandlingen er effektiv, da det vil betyde færre omkostninger til de ellers alvorlige sygdomsforløb forbundet med dialysebehandling. 

Ansøger

Doneret i

Doneret beløb

Projektansvarlig