Om Sundhedsdonationer

"danmark" giver tilbage til Danmark

Sygeforsikringen "danmark" hjælper hver dag danskere med tilskud til behandlinger. Derved gør vi noget for den danske folkesundhed her og nu. Men vi har også et ønske om og et ansvar for at sikre et sundere Danmark i fremtiden.

Sundhed - nu og i fremtiden

Derfor donerer vi, gennem det vi kalder for ”sundhedsdonationer”, en del af vores investeringsoverskud til projekter indenfor forskning, forebyggelse og oplysning. Sådan støtter vi det vigtige arbejde, der foregår med at forebygge, at sygdomme overhovedet opstår og samtidig forbedre behandlingen af dem, hvis de opstår.

I dag støtter vi en lang række forskellige indsatser, som eksempelvis forbedring af behandlingen på de danske intensivafdelinger, motionsforløb målrettet demensramte og vi støtter den øgede inddragelse af forældrene til de mange børn, der hvert år modtager hjælp på Julemærkehjem. Vi støtter kort sagt det arbejde, der bliver gjort for at forbedre den fremtidige sundhed i Danmark for dig, dine pårørende, venner og alle andre danskere.

Hvem er med i forskerpanelet

Forskerpanelet består af erfarne sundhedsfaglige forskere og understøtter bestyrelsen i vurderingen af kategorien forskningsansøgninger.

  • Annelli Sandbæk, professor, Steno Diabetes Center Aarhus

  • Bente Klarlund Pedersen, professor, Københavns Universitet og Rigshospitalet

  • Inge Marie Svane, professor, Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital (formand)

  • Kaare Christensen, professor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

  • Karen Dybkær Sørensen, professor, Aalborg Universitet

  • Lars Køber, professor, Rigshospitalet

  • Niels Møller, professor, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

  • Vibe Gedsø Frøkjær, professor, Københavns Universitet