Ansøgninger

100 mio. kroner i 2024

I 2024 er den samlede donationsramme 100 mio. kr. til projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.

Læs mere og se hvilke projekter “danmark” tidligere har støttet under projekter.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning.

Hvad kan man søge om?

"danmark" støtter projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, der kan komme det danske samfund til gavn, og som er baseret i Danmark.

Der er tre ansøgningskategorier:

  • Sundhedsfaglig forskning, som inkluderer alle forskningsprojekter. Ansøgninger til sundhedsfaglig forskning skal være på minimum 5. mio. kr.

  • Sundhedsfaglig forebyggelse, som inkluderer projekter, der med et forebyggende sigte fokuserer enten på mental sundhed, fysisk sundhed eller begge dele. Det er patienten eller den enkelte borger, som er målgruppe for projektet, og dermed er målet at opnå en forbedret situation for en gruppe af patienter eller borgere. Ansøgninger til sundhedsfaglig forebyggelse skal være på minimum 250.000 kr. Beløbsgrænsen er på Sundhedsdonationers andel af projektet, og gælder dermed uanset om projektet er delvist finansieret af andre, eller om der er selvfinansiering som supplement til donation. Denne kategori dækker ikke forskningsprojekter

  • Sundhedsfaglig oplysning, som inkluderer projekter med bred spredning af sundhedsfaglig viden til en gruppe af borgere eller den danske befolkning bredt set. Her er målet at oplyse borgerne om emner og tematikker, som understøtter et sundere Danmark. Ansøgninger til sundhedsfaglig oplysning skal være på minimum 250.000 kr. Beløbsgrænsen er på Sundhedsdonationers andel af projektet, og gælder dermed uanset om projektet er delvist finansieret af andre eller om der er selvfinansiering som supplement til donation. Denne kategori dækker ikke forskningsprojekter

I alle tre kategorier er det muligt at søge donation hos Sundhedsdonationer til en del af projektet, hvis der allerede er doneret fra andre til dele af projektet. I skal i så fald i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet I søger donation til, samt hvem de øvrige økonomiske støttepartnere er.

"danmark" stiller som udgangspunkt ikke krav til, at dele af projektet skal være medfinansieret af jer selv eller andre. I kan læse mere i links herunder.

Læs mere om ansøgning til forebyggelses- og oplysningsprojekter (obs ikke forskningsprojekter)

Læs mere om ansøgning til forskningsprojekter

Ikon

Ansøg her

Gå direkte til ansøgningsskemaet her

Ansøgningsskema