Ansøgninger

Ansøgning til Sundhedsdonationer

I 2022 er den samlede donationsramme 150 mio. kr. til projekter, der omhandler sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse.

Ansøgningsfristen var 1. juli 2022 kl. 12.00. Alle ansøgere har fået direkte besked.

Generalforsamlingen i Sygeforsikringen "danmark" vil i slutningen af april 2023 træffe beslutning, om hvorvidt der også vil være donationer til uddeling i 2023. Det afhænger blandt andet af, om der vil være et investeringsoverskud i 2022 at gøre godt med. I så fald vil en ny donationsrunde blive offentliggjort her på siden omkring 1. maj 2023.

Link til ansøgningssystemet

Du kan se alle projekter her.

Hvem er med i forskerpanelet

Forskerpanelet består af erfarne sundhedsfaglige forskere og understøtter bestyrelsen i vurderingen af kategorien forskningsansøgninger.

  • Annelli Sandbæk, professor, praktiserende læge, Steno Diabetes Center Aarhus

  • Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet

  • Kaare Christensen, professor, overlæge, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

  • Karen Dybkær Sørensen, professor, Aalborg Universitet

  • Kirsten Grønbæk, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet (formand)

  • Niels Møller, professor, overlæge, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

  • Niels Obel, professor, overlæge, Københavns Universitet og Rigshospitalet

  • Vibe Gedsø Frøkjær, professor, Københavns Universitet